Joomla

Eftersom Joomla! bygger på öppen källkod är programmet helt fritt att använda samt även att modifiera efter eget behov. Du slipper betala dyra licenskostnader och kan istället lägga pengar på anpassning och design.


Artiklar
Innehållet på webbplatsen byggs upp av artiklar. Artiklar kan innehålla text, tabeller, bilder, ljud- och videoklipp samt länka till externa filer. Att redigera en artikel i Joomla! är lika enkelt som att redigera ett dokument i Word. Du ser direkt på skärmen hur artikeln kommer att se ut på webbplatsen. Är du inloggad kan du dessutom redigera artiklar direkt på sidan.

Publicering samt avpublicering av artiklar kan styras till ett specifikt datum och klockslag. Artiklar kan också låsas för allmänheten och visas därmed enbart för användare som har loggat in på webbplatsen.

Sektioner och kategorier
Artiklar organiseras i sektioner och kategorier. En webbsida i Joomla! kan visa en enskild artikel eller alla artiklar i en viss kategori/sektion. Artiklarna kan sorteras på en rad olika sätt, bl.a. kronologiskt (då artikeln skrevs), alfabetiskt (rubrik, författare) eller manuellt.

Mall
I Joomla! är webbplatsens utseende helt skilt från innehållet och bestäms av mallen. Mallen bestämmer hur webbsidorna visas med färger, typsnitt, placering och textformatering.

Tillägg
Joomla! har en stor och bred användarbas över hela världen. Som ett resultat av detta finns det en mängd specialutvecklade tilläggskomponenter att ladda ner. Vissa mer avancerade lösningar kostar pengar men de flesta är gratis.
Och saknas det något så gör vi det själva

Läs mer på www.joomla.org och www.svenskjoomla.se